MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

SFO

        

Velkommen til Damager SFO

Vi er en SFO som har til huse i afdeling A, hvor vi har lokalesambrug og et tæt samarbejde med lærerne i Indskolingen. Vi betragter os som et fælles hus - en Indskoling med børn fra 0.- 3. klassetrin.

SFO personalet deltager aktivt i skoledelen og har derfor et rigtig godt kendskab til alle børnene. Vores SFO består af en Indskolingsleder; Birgitte Thunestvedt og 9 fastansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere, Linda, Jeanne, Jane, Birgitte, Sodabeth, Benjamin, Hanne, Karina og Marianne.

Vi er mangfoldige i både kompetencer og interesser, men fælles for os alle er vores engagement i jeres børn og et ønske om at give børnene den bedst mulige start i SFO og koleverden. Vi er en personalegruppe, der har fokus på at skabe trygge rammer, inspiration og læring for alle vores børn i SFO’en.

Foto
Foto

Vores vision

Vi vil være en institution, som børnene holder af at komme i. Et rart sted at være med oplevelser og aktiviteter, hvor vi altid gør os umage med den pædagogiske og didaktiske indsats.

Vores pejlemærker:

• Vi er forberedte, velovervejede og strukturerede i vores indsats overfor børnene

• Vi møder børnene med nærhed, opmærksomhed og anerkendelse

• Vi skaber rammer, som styrker børnenes fællesskab og ansvar overfor hinanden og institutionen

• Vi arbejder målrettet på at styrke børnenes fysiske og sociale kompetencer

Hverdagen

Før skoletid – SFO tid:

Morgentilbuddet er for alle, der går i SFO. De børn, der har brug for at komme tidligt, kan få en stille start på dagen og et måltid morgenmad - havregryn eller cornflakes med mælk. Om fredagen serveres der brød eller boller med ost og syltetøj. Sammen med de voksne, der har åbnet SFO’en, sidder vi og spiser og hyggesnakker i cafeen indtil børnene skal videre i skole. Vi serverer morgenmad fra kl. 6.30-7.30.

Efter skoletid – SFO tid:

Idet børnene går fra skole til SFO krydses de af ude i klasserne, hvor de også for information om eftermiddagens aktiviteter. Børnene bliver indskrevet via vores elektroniske afkrydsningssystem, Tabulex. Når børnene er krydset af starter eftermiddagens aktiviteter. Aktiviteter som foregår på tværs af klasser (se mere under afsnittet Aktiviteter). Vi lukker klasselokalerne ned omkring kl. 16.30 og bestræber os herefter på at samles i cafeen, hvor vi slutter dagen med spilleaktiviteter, snak og hygge med de sidste børn.

Foto
Foto

Afhentning eller gå hjem selv i vores Tabulex system

SFO’en benytter sig af det elektroniske afkrydsningssystem, Tabulex. Via Tabulex har I mulighed for at skrive beskeder til os via jeres iPhone, smartphone, tablets mv. Når børnene forlader institutionen skal de krydse sig ud i Tabulex. Vi vil også gerne have, at jeres børn siger farvel til en voksen. Med mindre I selv henter jeres børn, vil vi bede jer om af børnene har faste gå – hjem tider, som I opretter i Tabulex (fx kl. 15.30, 16.00, 16.30). Vi henstiller til at information om afhentningsaftaler fx af bedsteforældre eller

legeaftaler foregår via vores Tabulex. Jeres beskeder på Tabulex ser klassepædagogen hver dag, når de krydser børnene ind i SFO’en. Sygdom, ferie eller fridage ser vi også meget gerne, at I registrere på Tabulex.

 

Legetøj, iPad og mobiltelefoner

Børnene må gerne have legetøj og mobiltelefon med i SFO’en – På eget ansvar! Vi har ikke en forsikring der dækker, hvis noget går i stykker eller forsvinder. Mobiltelefonen skal blive i tasken, men kan fx benyttes, når og hvis man selv skal gå hjem fra institutionen. Børnenes iPad er fortrinsvis til skolebrug, men om fredagen har vi iPad-dag i SFO’en. Her må børnene spille spil og hygge sig med deres iPad under opsyn af en pædagog.

Aktiviteter

Når jeres børn kommer i SFO efter skole, tilbydes de en række forskellige aktiviteter. Vi bestræber os på hver dag at have tilbud som omhandler motion&bevægelse, kreativitet og udendørsaktiviteter.

Vores aktiviteter og værksteder skitseres på vores visuelle tavle i indgangen til afdeling A. På vores værksteder er der mulighed for at arbejde med mange forskellige materialer som fx papmache, gips, ler, stof og læder. Vores ældste elever har en ugentlig eftermiddag i vores sløjdlokale.

Vi har hver dag en basisaktivitet som tager udgangspunkt i motion og bevægelse. Personalet er DGI-certificeret. Vores slogan ”Glade børn i bevægelse” skal forstås både bogstaveligt og i forhold til den udvikling børnene er. To eftermiddage om ugen har vi hallen til vores rådighed. Her spiller vi floorball, fodbold, paintball og andre boldspil. I vores tumlesal, som er tilknyttet afdeling A leger vi forskellige bevægelseslege eller spiller stikbold.

Vi er glade for at være ude med børnene og har mange aktiviteter på legepladsen og multibanen. Udover vores daglige aktiviteter vil jeres børn indgå i særlig tilrettelagte aktiviteter i løbet af året. Vi fejre blandt andet fastelavn, jul, påske og kulturdage. Igennem vores aktiviteter tilstræber vi at udvikle børnenes fysiske, sproglige, sociale og logisk-matematiske kompetencer. Særligt i forhold til førskolebørnene har vi tilrettelagte aktiviteter, der kan gøre dem parate til skolen. Vi arbejder bla. med børnenes sprogudvikling, og vi gør en indsats for at danne fællesskaber og legekammerater børnene imellem.

Foto